Twaalfde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

09 juni 2016

De commissie Borging Energieakkoord is woensdag 18 mei voor de twaalfde keer bijeengekomen. Tijdens de bijeenkomst sprak de commissie onder meer over de aanscherping van het intensiveringspakket. Ook werden presentaties gegeven over evaluatie van het Energieakkoord, de Gedragscode wind op land en smart grids. Aan het slot van de bijeenkomst had de uitrol van de Energie Prestatie Keuring plaats.

Verscherping intensiveringspakket

Complimenten over en weer klonken tijdens de bijeenkomst van de Borgingscommissie. Greenpeace trakteerde aan het begin van de vergadering op taart om het vaststellen van de verscherping van het intensiveringspakket te vieren. In de vergadering gaf voorzitter Ed Nijpels een korte toelichting op de aanscherpingen in het intensiveringspakket dat partijen uit het Energieakkoord in december sloten. “Het is vrij uniek dat we hierdoor nu al in 2016 kunnen vaststellen dat we de doelstellingen van 2020 en 2023 gaan halen. Extra in dit pakket is dat we niet alleen meer verleiden maar ook kiezen voor verplichten.”

Evaluatie Energieakkoord

De KWINKgroep is 1 mei officieel begonnen met de evaluatie van het Energieakkoord. In de Borgingscommissie hielden zij een presentatie over hun aanpak. Het gaat om een evaluatie op systeemniveau. “De evaluatie zal vooral op kwalitatief niveau kijken naar de aanpak van de borging en monitoring van het Energieakkoord,” zei Jakar Westerbeek van de KWINK groep. De komende maanden zal de KWINKgroep meerdere betrokken hiervoor gaan bevragen. De evaluatie zal volgens planning in oktober worden gepubliceerd.

Gedragscode Wind op land

Hans Timmers (NWEA) praatte de Borgingscommissie bij over de evaluatie van de Gedragscode wind op land. Belangrijk vraagstuk is hoe de acceptatie van windmolens op land vorm kan krijgen. In de gedragscode gaat het vooral om een samenspel tussen diverse partijen, maar ook financiële participatie speelt daarin steeds meer een rol. Volgens Hans Timmers is met de Gedragscode een goede trend neergezet. “We gaan deze aanpak nu ook in andere sectoren uitzetten.” De gedragscode is te vinden via www.nwea.nl.

Smartgrids

Joris Knigge van Topsector Energie gaf een pitch over intelligente sturing van het energiesysteem in de gebouwde omgeving. Met het kennisprogramma Smart Grids & Systeemintegratie stimuleert de topsector innovaties op het gebied van zonnestroom, warmte en koude en energie-opslag, evenals de inpassing van deze innovaties in het lokale energiesysteem. Inpassing van deze nieuwe producten en diensten houdt in dat nieuwe marktpartijen een rol gaan spelen en nieuwe businessmodellen (bijvoorbeeld variabele tarieven) worden ontwikkeld.

Uitrol Energie Prestatie Keuring

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een belangrijk instrument dat bedrijven helpt om met energiebesparing aan de slag te gaan. Dat zei Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW bij de presentatie van de pilot EPK. “De pilot heeft aangetoond dat EPK energie besparen voor bedrijven makkelijk maakt. De landelijke uitrol kan zomaar een groot aantal petajoules opleveren,” zei hij, waarna hij het eindrapport over de pilot aan Ed Nijpels overhandigde.

Ook Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht en spreker namens de VNG, denkt dat er met de EPK een flinke slag kan worden gemaakt. “Bij een goed functionerend EPK worden niet alleen bedrijven ontzorgd maar ook de gemeenten. Bedrijfsleven en gemeenten kunnen hiermee een grote stap vooruit maken op het gebied van energiebesparing.”

Aan Anita van den Ende, directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie van I&M, de eer om samen met Ed Nijpels het officiële startsein te geven voor de uitrol van EPK. De pilot is volgens haar een voorbeeld van hoe het Energieakkoord is bedoeld. “We kunnen hiermee nu gezamenlijk aan de slag.” Daarna overhandigde zij het eerste exemplaar van de concept Energie Prestatie Keuring aan de voorzitter van de Borgingscommissie waarmee de uitrol van EPK officieel werd.