Uitvoeringsagenda 2016 naar Tweede Kamer

10 maart 2016

Minister Kamp van Economische Zaken heeft mede namens minister Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de Uitvoeringsagenda 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Borgingscommissie heeft de agenda in de commissie van 17 februari aangenomen. De agenda monitort de afspraken uit het Energieakkoord voor 2016. Ook de uitvoering van het intensiveringspakket dat de partijen uit het Energieakkoord in december hebben afgesproken, is in de Uitvoeringsagenda opgenomen. De agenda bevat een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste te behalen resultaten in de domeinen van het Energieakkoord. Ook worden enkele speerpunten benoemd.

Het jaar 2016 is het derde volle jaar waarin de 47 ondertekenaars de 175 afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei uitvoeren om alle doelstellingen uit het Energieakkoord te realiseren. Sinds het afsluiten van het Energieakkoord zijn de ondertekenende organisaties hard aan de slag om de afspraken om te zetten in resultaten. Deze resultaten beogen burgers en bedrijven investeringszekerheid te bieden, zodat zij worden aangezet om in beweging te komen en daadwerkelijk te verduurzamen.