Veertiende vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

12 januari 2017

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 13 december voor de veertiende keer bijeengekomen. In de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de Energieagenda en het onderzoek naar groene industrie. De vergadering werd geopend met de film 2050 – een energieke ontdekkingsreis.

2050 een energieke ontdekkingsreis

Maarten Hajer introduceerde tijdens de vergadering de film ‘2050 – een energie ontdekkingsreis’. De film maakte onderdeel uit van de installatie 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis, een van de hoogtepunten van de biënnale IABR 2016. De film toont de mogelijkheden van grootschalige winning van windenergie op de Noordzee. De installatie 2050 sloeg een brug van urgentie en voornemens naar concrete actie tussen publieke en private partijen. Volgens Hajer moeten we erkennen dat de klimaatcrisis ook een crisis van de verbeelding is. “Het ontbreekt ons aan de perspectieven die ons aangeven hoe we verder kunnen; de vergezichten die laten zien dat er kansen liggen in een groene, circulaire economie.” De film laat zien hoe dat vergezicht eruit zou kunnen zien.

Energieagenda

Josefien van der Ven van het ministerie van Economische Zaken gaf een toelichting op de Energieagenda die in december is verschenen. In de Energieagenda staan de ambities rond de energietransitie na 2023, het jaar dat het huidige Energieakkoord afloopt. Het kabinet zet in op het terugdringen van aardgas en energiebesparing. Hiervoor zijn vier functionaliteiten benoemd. In de Energieagenda wordt ook gekeken naar een gezamenlijke werkwijze voor de toekomst doordat ook provincies en de regio’s in de Energieagenda worden betrokken. Cruciaal in de transitie, zo legde Van der Ven uit, is ook de inzet van innovatie. In de Energieagenda staat dat hiervoor een flinke extra impuls nodig is. Begin 2017 wordt een aantal rondetafelgesprekken gehouden over de verdere uitwerking van de transitiepaden uit de Energieagenda.

Onderzoek groene industrie

Jamilja van der Meulen van ECN lichtte de voorlopige resultaten van het onderzoek over de groene industrie toe. Het onderzoek naar de toegevoegde waarde van de groene industrie wordt in het voorjaar 2017 afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat in de jaren 2010-2014 de investeringen in de groene industrie sneller groeien dan die van het totaalaantal investeringen. Vooral in de Cleantech is vanaf 2012 een grote stijging te zien. Het onderzoek gaat input geven voor het bredere innovatiebeleid zoals benoemd in de Energieagenda en op de kortere termijn voor de versterking van het Energieakkoord.

Werkgelegenheid Energieakkoord

Projecten uit het Energieakkoord vergroten de omzet van bedrijven in groeiende markten en dat levert structurele werkgelegenheid op in de nieuwe energiesector (zon, wind, biogas, energiebesparing). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Energieakkoord: Effecten van de energietransitie op de inzet en kwaliteit van arbeid’ van het Economisch Instituut voor de Bouw, ECN en het CBS. Els Bos (FNV), voorzitter van de taakgroep Werk en Scholing, gaf in de vergadering een toelichting op de cijfers. Voor Bos is het niet alleen het creëren van nieuwe werkgelegenheid door de afspraken uit het Energieakkoord van belang, maar vooral ook de kwaliteit van deze banen. “Voor ons als FNV is die kwaliteit van banen wel de reden voor deelname aan het Energieakkoord.”
Het onderzoek is hier te lezen.

Innovatieve aanpakken

Lian Merkx (VNG) en Joep Rats (Bouwend Nederland) presenteerden in de bijeenkomst het plan rondom de innovatieve aanpakken voor het verduurzamen van de eigen woningvoorraad. Hiervoor is een driejarig programma samengesteld. Innovatie speelt een belangrijke rol om alles lokaal in beweging te krijgen, aldus Merkx. Rats zoomde in op de kant van de aannemers. Hij liet weten dat binnenkort een website wordt gestart waarop alle duurzame aanbieders zijn te vinden: www.duurzameaanbieder.nl.