Vijftiende vergadering Borgingscommissie

30 maart 2017

De commissie Borging Energieakkoord is dinsdag 28 maart voor de vijftiende keer bijeengekomen. In de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de actiepunten voor de Nationale Energieverkenning 2017 en de oprichting van Invest-NL. Ook hield Niklas Höhne van het New Climate Institute een presentatie over de gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs.

Invest-NL

Het kabinet gaat investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland nu kansen laat liggen. Daartoe wordt de investeringsinstelling Invest-NL opgericht, met een kapitaal van 2,5 miljard euro. Cees Kortleve van het ministerie van Economische Zaken gaf in de Borgingscommissie een toelichting op de plannen. De ambitie is om de private instelling in oprichting per 1 januari 2018 operationeel te laten zijn, vertelde hij. Het vergt volgens hem nog enige tijd om de komende maanden een uitvoeringsslag te maken.

Nationale Energieverkenning 2017

Pieter Hammingh van het Planbureau voor de Leefomgeving lichtte in de Borgingscommissie het proces rondom de voorbereiding naar de Nationale Energieverkenning 2017 toe. Hij gaf aan de hand van de top 10 van actiepunten een tussenstand van de NEV. Peildatum voor de NEV van dit jaar is 1 mei. Alleen maatregelen die voldoende hard en doorrekenbaar zijn worden in de NEV 2017 opgenomen, zei hij. De rekenmeesters kijken ook naar de nieuwe initiatieven die op 7 maart zijn gepresenteerd in het kader van de conferentie Energieakkoord in versnelling. “Het is goed dat dit soort initiatieven blijven komen, ”gaf hij de leden van de Borgingscommissie mee.

Klimaatakkoord Parijs

Op verzoek van Greenpeace gaf Niklas Höhne van het New Climate Institute uit Keulen een presentatie over de betekenis van het klimaatakkoord van Parijs voor Nederland. Hij hield de leden van de Borgingscommissie voor dat de tijd dringt en dat er veel inspanningen nodig zijn om naar volledig duurzaam over te stappen. Ontwikkelde landen zoals Nederland moeten volgens hem vooroplopen en tien jaar eerder de doelstellingen bereiken dan nu in de planning zit. Zijn verhaal leverde in de Borgingscommissie de nodige discussie op.