Record duurzame energie door septemberstorm

02 oktober 2017

De septemberstorm heeft gezorgd voor een recordproductie aan duurzame energie. Vier dagen achtereen lag de productie hoger dan gemiddeld. Op 11 september was er een record. In aanloop naar de echte storm werd er die dag met wind, zon en biogas voldoende opgewekt om de totale energiebehoefte van meer dan 1 miljoen inwoners (1.028.461) te dekken. Deze dag was daarmee ook meteen de beste winddag van het kwartaal. De stormdag zelf, 13 september, kwam op een derde plek dit kwartaal. Dat kwam onder andere omdat het niet de hele dag heel hard waaide. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage van Energieopwek.nl.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTrance, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Rustig kwartaal

Het afgelopen kwartaal waren er veel dagen met zeer weinig wind. Daardoor droeg wind in deze periode voor 1,7 procent bij aan de energievoorziening. Zon was goed voor 0,7 procent en ook biogas droeg 0,7 procent bij.
De beste zon-dag was 9 juli met genoeg zonnestroom voor bijna 154.000 Nederlanders.
De slechtste zon-dag was 8 september met energie voor ruim 20.000 inwoners.

De beste winddag was 11 september. De molens leverende energie aan bijna 865.000 mensen. De storm was zo krachtig dat een aantal windparken op zee tijdelijk werden uitgezet om schade aan de molens te voorkomen.
De slechtste winddag was 28 augustus toen voor bijna 11.0000 inwoners windenergie werd opgewekt.

Biogas is een stabiele leverancier, met elke dag genoeg energie voor bijna 100.000 inwoners.

Op dit moment toont Energieopwek.nl de productie uit zon, wind en bio-energie. De komende maanden komen er ook de gegevens over andere duurzame bronnen bij. De site heeft tot doel een feitelijk beeld geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

NL productie van windenergie, zonPV en biogas per dag 


Noot voor de redactie: Voor de data op Energieopwek.nl wordt deels gebruikt gemaakt van openbare databestanden en deels van ontwikkelde en gevalideerde modellen bij EnTrance. De weergaves zijn een benadering. Deze worden onder andere samengesteld uit bekende zon-, wind- en biogas capaciteitsgegevens en weergegevens van het KNMI.
Voor meer informatie: Jeroen Windt woordvoerder Energieakkoord SER 06 53951396