Briefadvies SER over governance energietransitie

30 maart 2017

Het Klimaatakkoord van Parijs biedt een ambitieus langetermijnperspectief voor energie- en klimaatbeleid in Europa. Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om dit langetermijnperspectief te vertalen naar het Nederlandse energie- en klimaatbeleid. In een briefadvies reikt de Sociaal-Economische Raad uitgangspunten en bouwstenen aan voor de inrichting van dit beleid.

De energietransitie is in ons land op stoom gekomen met het in 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord tussen overheden, sociale partners en andere stakeholders bracht samenhang, samenwerking en doelgerichtheid in de uitvoering van talloze maatregelen. De SER pleit voor voortzetting en intensivering van het Energieakkoord om continuïteit en investeringszekerheid voor bedrijven en burgers te borgen. Op basis van de ervaringen doet de SER bovendien aanbevelingen voor versterking van de huidige regie en monitoring.