Grote duurzame uitslagen in november

04 december 2017

November was voor de opwekking van duurzame energie een maand van pieken en dalen. Bij wind zat er een factor 40 tussen de beste en slechtste dag. Bij zon was dit een factor 7. Biogas was een stabiele bron van duurzame energie.

Dat blijkt uit het maandbericht van energieopwek.nl. Dit is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTrance, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Windenergie liet in november een grillig gezicht zien. Op de beste dag kregen bijna 840.000 mensen windstroom. Op de slechtste dag waren dat er maar 22.000.
Bij de zonne-energie was de beste dag goed voor energie voor bijna 37.500 inwoners tegen een kleine 5000 inwoners op de slechtste dag. Biogas is stabiel en levert dagelijks energie aan bijna 100.000 inwoners

De slechtste winddag was op 8 november. De molens leverden energie voor 22.146 inwoners. De beste dag was 22 november met een opbrengst goed voor 837.338 inwoners. Het record staat nog steeds op 11 september. Toen kregen 864.9993 inwoners windenergie.

De slechtste zonnedag was 21 november. De panelen leverden energie voor 4.913 inwoners. Het maandrecord zon viel op 6 november met een opbrengst voor 37.475 inwoners. Het dag record zonne-energie staat op 14 juni. Toen leverden de panelen energie voor 161.436 inwoners.

Opwekking duurzame energie november 2017
 

Op dit moment toont Energieopwek.nl de productie uit zon, wind en bio-energie. Begin 2018 komt er ook de productie van warmtepompen bij. De site heeft tot doel een feitelijk beeld geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

 


Noot voor de redactie: Voor de data op Energieopwek.nl wordt deels gebruikt gemaakt van openbare databestanden en deels van ontwikkelde en gevalideerde modellen bij EnTrance. De weergaves zijn een benadering. Deze worden onder andere samengesteld uit bekende zon-, wind- en biogas capaciteitsgegevens en weergegevens van het KNMI.

Voor meer informatie: Jeroen Windt, woordvoerder Energieakkoord SER: 06-53951396.