Intensiveringspakket Energieakkoord staat in de steigers

20 december 2017

Het pakket aanvullende maatregelen om de gaten te dichten die uit de NEV bleken krijgt vorm. De rekenmeesters ECN en PBL werken momenteel aan een globale toetsing van de voorstellen. Daaruit moet blijken of de doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik zijn. Kort na de jaarwisseling wordt definitief duidelijk met welke maatregelen dat gaat lukken.

In oktober constateerde de NEV (Nationale Energie Verkenning) dat het doel om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken niet gehaald wordt. Het doel van 16 procent in 2023 is wel ruim binnen bereik Ook de extra energiebesparing van in totaal 100 Peta Joule (PJ) ligt niet op schema. (1 PJ is gelijk aan het verbruik van 15.000 huishoudens). Als gevolg van deze twee achterstanden gaat het ook nog niet hard genoeg met de 15.000 extra banen die het akkoord moet opleveren.

De intensivering die in de maak is spitst zich toe op Wind op land en een beter effect van de Wet Milieubeheer. Er zijn genoeg projecten om de winddoelen te halen. Door diverse belemmeringen ligt het tempo te laag. Van elke belemmering wordt nu gekeken hoe daar versnelling in kan komen.
De Wet Milieubeheer eist van bedrijven dat zij besparingsmaatregelen nemen die ze binnen vijf jaar terugverdienen. De uitvoering van de wet moet effectiever. Veel bedrijven kennen de regels niet of doen er te weinig mee. De handhaving schiet ook nog te kort.
Als de eerste twee punten weer genoeg vaart maken is de verwachting dat ook het doel van de banengroei in zicht komt.