Jongeren willen aan tafel bij nieuw Energieakkoord

14 december 2017

Jonge energieprofessionals willen een rol krijgen bij de totstandkoming van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. Elke organisatie die onderhandelt over het akkoord zou een jongere in zijn delegatie moeten hebben. Dit stelden Annemarie Costeris en Sjoerd Robertson tijdens de vergadering van de Borgingscommissie.

Young professionals bij BEA
© SER

Zij spraken namens een groep van 121 jonge professionals die werken bij bedrijven en organisaties die leidend zijn in de energietransitie. “De stappen die nu genomen moeten worden zijn groot en zullen bepalend zijn voor hoe wij de komende jaren zullen leven en werken”, stelden de jongeren als reden voor hun betrokkenheid. “Wij willen niet aan de zijlijn blijven wachten tot er over ons werk en onze toekomstige wereld besloten wordt.”

De jongeren zien drie rollen voor zichzelf. Een klankbordfunctie in een onderhandelingsteam. Daar willen zij zich positief kritisch opstellen en collega’s uitdagen vaste patronen te doorbreken. Ook willen ze een denktank vormen. Die kijkt over de grenzen van de eigen organisatie heen en komt met frisse ideeën. Als derde zien zij zich als ambassadeurs voor het nieuwe akkoord. Zo kunnen ze helpen het draagvlak voor de transitie te vergroten.