Nationale Ombudsman: klacht over Borgingscommissie SER en factchecker windenergie toch ongegrond

19 januari 2017

De Nationale ombudsman heeft op 19 januari 2017 gereageerd op de klacht van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) over de factchecker windenergie op land die op 11 september 2015 op de website van het Energieakkoord voor duurzame groei is gepubliceerd. De Nationale ombudsman komt na herziening van het eerdere rapport tot de definitieve conclusie dat de klacht dat de factchecker een eenzijdig beeld zou schetsen, niet gegrond is.

De factchecker behandelt aan de hand van een stelling zowel de voor- als de nadelen rondom windenergie en omwonenden. Zo wordt ingegaan op nadelen die omwonenden ervaren zoals de waardedaling van woningen, het geluid, slagschaduw en het landschap. De factchecker is opgesteld door een netwerk van wetenschappers en deskundigen; de Borgingscommissie Energieakkoord die is ondergebracht bij de SER, heeft hier geen inhoudelijke bemoeienis mee. Met de gehanteerde procedure voor de totstandkoming van de factchecker heeft de Borgingscommissie Energieakkoord zich volgens de Nationale ombudsman voldoende actief opgesteld om iedere vorm van vooroordeel of (schijn van) partijdigheid te vermijden. Het is niet aan de voorzitter van de Borgingscommissie, noch aan de voorzitter van de SER om te treden in de inhoudelijke beoordeling van een stelling die in de factchecker wordt behandeld. Partijen zoals de SER hoeven zich niet te onthouden van het faciliteren van openbare informatie zoals een factchecker. Daarbij moet de rol van de Borgingscommissie ten aanzien van de factchecker wel voldoende duidelijk worden gemaakt.

In het verlengde van deze klachtenprocedure hechten de Borgingscommissie Energieakkoord en de SER eraan te benadrukken dat de nadelen die direct omwonenden van windturbines ondervinden terdege worden onderkend. Dit onderwerp staat volop op allerlei agenda’s. Zo zijn in het Energieakkoord aanvullende afspraken opgenomen over een gedragscode van ontwikkelaars van windparken, mogelijkheden voor omwonenden om financieel te participeren en het belang van participatie van omwonenden in de planfase van windparken. Verder vinden in het parlement regelmatig debatten plaats over het wegnemen van nadelen van windenergie op land voor omwonenden. Ook zijn procedures aangepast. De maatschappelijk aanvaardbare ruimtelijke inpassing van vormen van hernieuwbare energie is in een dichtbevolkt land als Nederland een van de grootste opgaven van de energietransitie.