Positieve ervaringen met regionale energiestrategieën

16 november 2017

Pilots met regionale energiestrategieën leveren positieve ervaringen op. De regio blijkt vaak de juiste schaal voor praktische oplossingen. En door burgers en belangengroepen bij de regionale strategie een plek te geven, wordt het draagvlak vergroot. Dit bleek uit een presentatie van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) tijdens de laatste vergadering van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. 

“In het proces van regionale energiestrategieën vindt je elkaar en komt er vertrouwen. Het is een proces dat iedereen het gevoel geeft dat de energietransitie ook iets van hen is en niet alleen maar van Den Haag,” aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Over grenzen heen
Een energieregio valt lang niet altijd samen met provincie- of gemeentegrenzen. De provincie Brabant heeft bijvoorbeeld zeker vijf regio’s die elk hun eigen logische samenhang hebben. “De energietransitie gaat over grenzen heen. Elke gemeente heeft wel een ambitie, maar niet elke gemeente weet hoe die in daden is om te zetten. Vaak hebben ze ook de slagkracht niet,” aldus Marianne Bosman van de VNG.

Draagvlak
Volgens VNG en IPO heeft de regionale aanpak veel voordelen. Investeerders opereren vaak ook op regionale schaal. Met een duidelijke regionale strategie krijgen zij voor hun investering veel meer langetermijnzekerheid. De impact van energietransitie op de geografische ruimte en de leefomgeving kan zorgvuldiger worden afgewogen. De aanpak kan veel processen versnellen en levert een versnelling op in de samenwerking tussen rijk en regio’s. Er werd dan ook gepleit de aanpak landelijk in te zetten.

Download de presentatie (pdf, 2Mb)