“Revolutie nodig in de bouw”

18 december 2017

Als een oud-werkgeversvoorzitter oproept tot revolutie dan is er iets aan de hand. “In de bouw is een revolutie nodig”, stelt oud-VNO-voorzitter Bernard Wientjes. Als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda schetste hij voor de leden van de Borgingscommissie de grote opgave waar de bouw voor staat om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

“Als de bouw in het huidige tempo doorgaat met verduurzamen van gebouwen komen we in de verste verte niet in de buurt van doelen van Parijs. Die halen we dan pas in 2350”, aldus Wientjes. 

1000 gebouwen per dag verduurzamen

Er zijn 8 miljoen gebouwen te verduurzamen. Het tempo ligt nu op tientallen per dag. Dat moet naar zeker 1000 per dag. Er moeten hele woonwijken gelijk verduurzaamd worden. Grootschaligheid, sterke verhoging van de arbeidsproductiviteit en innovatie zijn noodzakelijk voor de broodnodige versnelling volgens Wientjes. De inzet van nieuwe technologieën en innovaties vraagt ook een grote vernieuwing van het bouwonderwijs. Dat staat nog los van het feit dat er veel extra mensen nodig zijn.

Verleiden tot schaalvergroting

De kunst is volgens hem het bedrijfsleven te verleiden tot de schaalvergroting. Daarbij kijkt hij naar het model van Wind op Zee. Door de nieuwe manier van aanbesteden zijn de kosten heel snel gedaald. Er worden grootschalige parken gebouwd en de innovatie krijgt een impuls. Ook samenwerking is cruciaal. In de Bouwagenda werken daarom 50 partijen samen om diverse doelstellingen te realiseren.

Icoonproject

Ook wees hij nog op de voorbeeldrol die de overheid kan vervullen. Het steekt hem dat bij de renovatie van het gebouw van de Tweede Kamer verduurzaming nauwelijks een rol speelt. “Dit zou juist een icoonproject moeten zijn”, aldus Wientjes.