Uitvoeringsagenda 2017 aan SER-voorzitter aangeboden

De Borgingscommissie Energieakkoord heeft de Uitvoeringsagenda 2017 aangeboden aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Net als in voorgaande jaren geeft de Uitvoeringsagenda een verbijzondering van de afspraken zoals die in de voorafgaande Voortgangsrapportage zijn gemaakt. De SER-voorzitter heeft de Uitvoeringsagenda aan minister Kamp van Economische Zaken gestuurd.

Het vizier is in 2017 ook gericht op nieuwe initiatieven ter versterking van het Energieakkoord. De Uitvoeringsagenda 2017 geeft aan dat met diverse partijen gesprekken worden gevoerd over nieuwe initiatieven die aan een versnelling van de energietransitie kunnen bijdragen. Daarnaast zullen de ondertekenaars van het Energieakkoord in 2017 betrokken zijn bij de uitwerking van de transitiepaden uit de Energieagenda3, met het oog op de versnelling van de energietransitie die richting 2030 noodzakelijk is. Ten slotte geeft de Uitvoeringsagenda ook aan op welke manier de Borgingscommissie invulling wil geven aan de lessen van de evaluatie van het Energieakkoord, die in 2016 is uitgevoerd.