Voortgangsrapportage Energieakkoord: energietransitie steeds concreter

19 oktober 2017

Dit jaar is er voortgang geboekt in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het Energieakkoord. Er is echter nog wel werk aan de winkel, constateert de Nationale Energieverkenning (NEV). 

De voortgangsrapportage van het Energieakkoord werd op donderdag 19 oktober door de SER aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken.

Resultaten Energieakkoord:

  • Dit jaar zijn volgens afspraak in het Energieakkoord de laatste twee van de vijf oude kolencentrales gesloten.
  • In de industrie, woningen en kleine kantoren wordt extra energie bespaard. Het gaat om een energiebesparing gelijk aan het verbruik van 330.000 huishoudens.
  • In totaal is voor 6600 megawatt (MW) aan projecten voor windenergie op land gerealiseerd of in voorbereiding. 
  • Windenergie op zee is fors goedkoper geworden. Er is een reductie van 55 procent gerealiseerd. Het doel van het Energieakkoord (40%) is daarmee ruimschoots gehaald.
  • Opwekken van duurzame energie door particulieren groeit harder dan verwacht. Er zijn nu 400.000 huizen met zonnepanelen, waar gerekend was op 80.000 huizen. Het aantal lokale energiecoöperaties groeide van 331 naar 387.

Er is meteen werk aan de winkel voor de SER Borgingscommissie. Niet alle doelen van het Energieakkoord worden bij ongewijzigd beleid gehaald. Dat constateert de Nationale Energieverkenning (NEV) die donderdag ook uitkwam. Het gaat met name om de extra energiebesparing van in totaal 100 PJ in 2020 en de groei van nieuwe banen door de energietransitie.

Aanvullende afspraken

Ed Nijpels, voorzitter SER Borgingscommissie: “We zien van steeds meer afspraken nu ook het effect. Soms gaat het sneller dan gedacht. Op andere terreinen gaat het niet altijd soepel. Net als eerdere jaren maken we aanvullende afspraken als dat nodig is om zo de doelen in 2020 te halen. Dit jaar spelen de voornemens uit het regeerakkoord daar ook een rol bij.”

De SER-Borgingscommissie start met de betrokken partijen onderhandelingen. Net als voorgaande jaren moet dit leiden tot aanvullende afspraken waarmee de doelen alsnog gehaald worden. Eind dit jaar komt de SER Borgingscommissie met de uitvoeringsagenda. 

Nieuw akkoord

Het nieuwe kabinet wil dat er een nieuw ‘Klimaat- en Energieakkoord’ komt. Mariëtte Hamer, voorzitter SER: “Zodra duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden in het nieuwe kabinet zijn verdeeld wil ik snel met partijen bij elkaar komen om te bekijken hoe we een Energieakkoord 2.0 vorm gaan geven.”

Meer informatie: