Bijdrage warmtepompen aan duurzame energie ook op Energieopwek.nl

09 november 2017

De website energieopwek.nl laat binnenkort ook zien wat de bijdrage is van warmtepompen aan het opwekken van duurzame energie. De website liet al zien hoeveel energie er wordt opgewekt met wind, zon en biogas. Zo wordt het beeld van duurzaam opgewekte energie completer.

Nieuw is ook het maandbericht. Aan het eind van elke maand verschijnt er een overzicht van de hoogte- en dieptepunten in die maand. Onder regie van het Energieakkoord wordt dit bericht onder aangesloten partners, de media en belangstellenden verspreid. Aan alle ondertekenaars van het Energieakkoord wordt gevraagd de maandberichten actief bij de eigen achterban onder de aandacht te brengen. 

Lees hier de eerste twee maandberichten:

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTrance, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland.