Wiebe Draijer krijgt onderhandelingsprijs voor Energieakkoord

20 november 2017

Wiebe Draijer kreeg vrijdag 17 november de eerste ‘National Negotiation Award’ voor zijn rol bij het tot stand brengen van het Nationale Energieakkoord. De prijs werd tijdens een conferentie aan de Universiteit van Amsterdam uitgereikt door Alexander Rinnooy Kan.

Wat Draijer betreft is het concept voor herhaling vatbaar. „Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke transitie van de landbouw, of beter de hele voedselketen. Denk aan de arbeidsmarkt, nu nog het traditionele domein van werkgevers en vakbonden. Door de belangen te verbreden wordt de kans op een oplossing groter”, zegt hij in NRC Handelsblad

Draagvlak

Het Energieakkoord werd op 6 september 2014 ondertekend. Wiebe Draijer was toen voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij wist meer dan 40 partijen aan tafel te krijgen om het Energieakkoord tot stand te brengen. Niet alleen bedrijven en overheid, maar ook milieuclubs en maatschappelijke organisaties. Daarmee worden de afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid breed gedragen in de maatschappij. 

Inmiddels is Draijer topman van de Rabobank. De naleving van de afspraken in het Energieakkoord wordt nu gecoördineerd door de SER-Commissie Borging Energieakkoord onder leiding van Ed Nijpels.