Zero-emissie bussen voorbeeld voor transitie

19 december 2017

De aanpak om tot busvervoer te komen dat geen CO2 uitstoot, kan als voorbeeld dienen voor andere projecten. De Green Deal “Zero-emissie OV-Busvervoer” heeft de transitie in gang gezet. In 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer schoon. Ze rijden dan op stroom of een andere vorm van duurzame energie. Dit is een tussenstap naar 2030 als alle OV-bussen schoon zijn.

De kern van het succes is de samenwerking in de hele keten en een publiek-private stichting die partijen verbindt, geld regelt en bestuurlijke kracht heeft. “Samenbrengen en delen van ervaringen uit de energiemarkten en andere markten als goederenvervoer en OV helpt de transitie te versnellen”, stelde programmadirecteur Peter Tanja. Hij was te gast bij de decembervergadering van de Borgingscommissie.

Niet alleen

Dan gaat het om een samenwerking tussen degene die de concessie verleent, (provincies of gemeentes), de busbedrijven en de leveranciers van de techniek om elektrisch te rijden. “Per schakel alleen lukt het niet”, aldus Tanja.

Het gaat om complexe vraagstukken. De investering in een elektrische bus is hoger dan een dieselvariant, maar de brandstofkosten zijn weer een stuk lager en de levensduur is langer. Wie legt het geld op tafel voor de laadstations? Waar moeten die dan komen? Dat hangt heel erg af van de dienstregeling. Daar heeft de concessieverlener vaak wensen over. Wie wordt de eigenaar van de laadpalen? Allemaal vragen die aantonen dat voor een succesvolle transitie iedereen van elkaar afhankelijk is.

Samenhang

In de Green Deal lukte het die samenhang op gang te krijgen, zegt Tanja. In Amstelland bijvoorbeeld rijdt over vijf jaar 88 procent van de OV-bussen emissievrij. In Brabant gaan ze rijden met 42 elektrische bussen. In Eindhoven en Rotterdam is een eerste dienstregeling met waterstofbussen. Drie provincies bereiden de inzet voor van 50 waterstofbussen. Voor financiering heeft de stichting diverse bronnen weten aan te boren. Dan gaat het om provinciale investeringen, Europese subsidies en andere potjes.

Investeringen en opbrengsten

Ook zijn de kosten en baten van de hele transitie in beeld gebracht. Naast een bijdrage aan de energietransitie levert Zero-emissie ook een schonere en gezondere leefomgeving op. Dat scheelt bijvoorbeeld gezondheidskosten.

Een ander belangrijk punt is het bestuursakkoord over Zero-emissie. Daar zijn alle autoriteiten bij betrokken die gaan over busvervoer. In 2030 moet Zero-emissie een feit zijn bij alle openbaar vervoerbussen.