Bedrijven moeten meer doen met energiebesparing

21 februari 2018

Bedrijven moeten meer werk maken van energiebesparing. Zij krijgen nu een informatieplicht waarmee zij moeten laten zien welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Bedrijven die dit nalaten krijgen sneller dan voorheen een inspecteur op bezoek. Deze maatregel moet  zorgen dat er in hoger tempo meer energie bespaard wordt. Dit is een van de belangrijke maatregelen uit het aanvullend pakket voor het Energieakkoord. 

Bedrijven en energiebesparing

Energiebesparing

Vanwege de korte tijd die resteert, zijn ingrijpende maatregelen nodig om het doel van 100 PJ extra energiebesparing binnen bereik te brengen. Als belangrijkste maatregel komt er een informatieplicht in de Wet Milieubeheer. De Wet schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in vijf jaar terugverdienen. Dat zijn relatief eenvoudige maatregelen. De uitvoering van de wet liep tot nu toe gebrekkig. Er was te weinig zicht op wat bedrijven deden. Die krijgen nu de plicht te melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de nieuwe informatieplicht kunnen inspecteurs gericht achterblijvers controleren. 
Het ministerie van EZK maakt met de gemeentes concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. VNG en VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie:Deze informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van deze wet. Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.

In oktober 2017 constateerde de Nationale Energie Verkenning (NEV) dat de teller op 75 PJ zou blijven steken. De aanpassing van de Wet Milieubeer moet dit gat grotendeels dichten. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere intensiveringen afgesproken.

Energiebesparing

  • Informatieplicht in Wet Milieubeheer
  • Extra besparing maatschappelijk vastgoed (scholen, overheidsgebouwen)
  • Extra besparing in glastuinbouw
  • Investeringsimpuls banken