SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23 februari 2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaan beginnen. Vrijdag ontvouwde minister Wiebes van EZK de kabinetsinzet om tot een akkoord te komen. Voor de zomer moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen. Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen.

Eric Wiebes (Rijksoverheid)
Eric Wiebes | Minister van Economische Zaken en Klimaat | © Rijksoverheid

Samen met SER

Het kabinet gaat in samenwerking met de SER zorgen dat het proces tot een goed eind komt. Ed Nijpels, de voorzitter van de Borgingcommissie van het huidige Energieakkoord, wordt de voorzitter van het ‘Klimaatberaad’. Dit is een coördinerend overleg. Het ziet toe op de voortgang en moeten zorgen dat doorsnijdende thema’s als werkgelegenheid, innovatie, financiering en ruimtelijke inpassing overal worden uitgewerkt. Ook borgt het Klimaatberaad dat afspraken zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak hebben.

Lees verder op de website van de SER.