Industrie krijgt hulp om C02 te reduceren

30 april 2018

De industrie krijgt hulp om van de CO2 af te komen. Energie Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben daarvoor het kennisnetwerk MIDDEN opgezet. Industrie, kennisinstituten en wetenschap brengen hier alle opties samen om de industrie duurzaam te verbeteren. Om alle kennis goed te ontsluiten kunnen de initiatiefnemers hulp gebruiken van iedereen met kennis van zaken.

Bedrijven en energiebesparing

Het netwerk moet zorgen dat de industrie duidelijk in beeld krijgt welke maatregelen er nodig zijn om reductiedoelen te halen. De kennis van de instituten, de aangesloten universiteiten en de bedrijven levert die informatie op.

Brug slaan

“We moeten met MIDDEN nu eindelijk de brug slaan tussen de theoretische kennis waarmee we de reductiescenario’s berekenen en de praktijkinzichten van de bedrijven zelf”, aldus Ton van Dril, projectleider van ECN. MIDDEN wil straks informatie geven over enkele honderden afzonderlijke inrichtingen. Daardoor biedt het inzicht in mogelijkheden voor lokale samenwerking en infrastructuur. Ook wil het een groot aantal industrieprocessen en de belangrijkste materiaalstromen in kaart te brengen. Zo komt er een overzicht voor de bedrijven van alle manieren om van CO2 af te komen.

Vergaande CO2-reductie

Op basis van MIDDEN kunnen straks goede studies worden gemaakt voor vergaande CO2-reductie in regio’s, sectoren en materiaalketens. MIDDEN komt beschikbaar voor alle kenniswerkers, industrie en bestuurders in het publieke domein.

Mensen die meer willen weten kunnen contact opnemen met: