Rekenmeesters bovenop Energieakkoord

22 maart 2018

De rekenmeesters PBL en ECN zitten bovenop het Energieakkoord. Dat bleek tijdens de vergadering van de Borgingscommissie op woensdag 21 maart. Op 1 mei moeten voor van tal van afspraken uit de uitvoeringsagenda concrete acties zichtbaar zijn. Daarmee kunnen de bureaus doorrekenen in hoeverre ze bijdragen om de doelen te halen.

Pieter Hamming van het PBL gaf aan dat de bureaus nu druk bezig zijn bij alle partijen de informatie op te halen die nodig is. Ook de staf van de Borgingscommissie is druk de benodigde informatie te verzamelen.

Windmolens
© Shutterstock

Doorrekenbaar

Hamming benadrukte dat alle afspraken zo moeten zijn uitgewerkt dat ze doorrekenbaar zijn. Uit het overzicht dat hij presenteerde blijkt dat er nog flink wat werk verzet moeten worden voordat alle afspraken door de hoepel van de bureaus heen kunnen springen.

Verschillen

De actielijst verschilt van zwaarte. Bij de 300 miljoen die de overheid heeft toegezegd voor diverse klimaatprojecten in sectoren wil het PBL meer zicht op die projecten. De maatregel die moet zorgen dat de naleving van Wet Milieubeheer meer oplevert vraagt bijvoorbeeld nog een uitwerking van de algemene maatregel van bestuur (Amvb)en meer zicht op de afspraken met de uitvoeringsdiensten.

Deadline 1 mei

Op basis van de gegevens die op 1 mei beschikbaar zijn gaan de bureaus rekenen. De uitkomst daarvan komt dit najaar in de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2018.