Adviesraden aanvullend bij energietransitie

09 oktober 2018

De verschillende adviesraden vullen elkaar goed aan op het gebied van de energietransitie. Deze samenhang werd duidelijk na een inventarisatie op initiatief van de SER. Energietransitie behoort tot de thema’s die zich goed lenen voor een gemeenschappelijke oriëntatie en oefening in samenwerking. 

Een inventarisatie op basis van recente en komende publicaties van de diverse raden brengt de samenhang in kaart. Dit paper is hier te vinden. Het laat ook zien waar de betrokken raden elkaar aanvullen.
Dat aanvullen is van belang omdat het bij de transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving gaat om een ingrijpend en complex proces dat alle sectoren van het maatschappelijk leven gaat raken.

De betrokken adviesorganen zijn naast de Sociaal Economische Raad (SER) de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en het College voor de rechten van de mens.

Sociaal Economische Raad (SER), de Raad voor de leefomgeving (Rli), de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en het College voor de rechten van de mens.