Spanning stijgt rond subsidieloos windpark op zee

23 januari 2018

Het wordt steeds spannender of het lukt om zonder subsidie een windpark op zee te bouwen. Deskundigen van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) bestuderen momenteel de biedingen die zijn binnengekomen. Van Vattenfall, Statoil en Innogy is bekend dat ze meedingen. RVO doet geen mededelingen of er nog meer biedingen zijn binnengekomen.

Als het lukt wordt dit het eerste subsidieloze windpark ter wereld. Het valt nog onder het lopende Energieakkoord. Dat betekent dat het voor 2022 operationeel moet zijn. De Duitsers hadden weliswaar de primeur van een subsidieloze tender, maar dat park hoeft pas in 2024 klaar te zijn. Het is nog geen gelopen race. Als de biedingen te weinig kwaliteit hebben volgt alsnog een procedure waarbij wel subsidie beschikbaar is, schreef de minister eerder.

Maart duidelijkheid?

Als alles meezit is er voor 22 maart duidelijkheid. Wettelijk moet de overheid binnen 13 weken beslissen over de biedingen. De inschrijving op deze tender sloot op 21 december 2017. RVO mag de beslistermijn nog wel met 13 weken verlengen. Een woordvoerder kon niet aangeven of die verlenging nodig is. Hij stelde wel dat het beoordelen van deze aanvragen veel ingewikkelder is dan aanvragen waar subsidie voor beschikbaar was.

Succes Energieakkoord

Het park zonder subsidie overtreft alle verwachtingen. In 2013 werd in het Energieakkoord afgesproken te streven naar een kostenreductie van 40 procent. Voor 2023 moeten er vijf windparken staan die samen een capaciteit hebben van 3500 MW. Het kabinet heeft al aangegeven daarna zeven parken te willen met een totale capaciteit van 7000 MW.