Subsidieloos windpark kers op de taart Energieakkoord

19 maart 2018

Het eerste subsidieloze windpark op zee overtreft alle verwachtingen van het Energieakkoord. In 2013 was afgesproken te streven naar een kostenreductie van 40 procent. Dat is hiermee ruimschoots overtroffen.

Bespaart veel geld

Het scheelt de overheid veel geld. Voor alle geplande windparken was 8 miljard subsidie beschikbaar. Maandag maakte minister Wiebes van Economische zaken en klimaat (EZK) bekend dat Nuon het park mag gaan bouwen.

Windpark op Noordzee
Windpark op Noordzee | © Pixabay

Zekerheid

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om de bouw van windparken op zee op gang te krijgen. Investeerders waren in 2013 om diverse reden erg terughoudend. De risico’s waren groot, het rendement onzeker. Het realiseren van een park was ook complex en tijdrovend. De afspraken uit het Energieakkoord zorgden voor investeringszekerheid voor bedrijven. De overheid zorgde ook voor meer snelheid in procedures. Ook legde de overheid een netwerk op zee aan om de stroom goedkoper aan land te krijgen. Het aanbesteden van de parken zorgde voor concurrentie en innovatie bij geïnteresseerde bedrijven.

Aanpak voor de toekomst

De aanpak zou ook geschikt zijn voor toekomstige projecten die met energietransitie te maken hebben. Dit betoogde Ron Wit onlangs bij de Borgingscommissie. Hij was via Natuur en Milieu nauw betrokken bij de totstandkoming van de afspraak. Nu is hij directeur public affairs bij Energiebedrijf Eneco. Aardwarmte wordt vaak genoemd als project dat kan slagen als er een alomvattende aanpak wordt gekozen.

Nog zeven grote parken

Het subsidieloze park valt onder de afspraak om in 2023 vijf parken met een totaal vermogen van 3500 MW op zee te hebben. Het kabinet wil daarna nog eens zeven parken met een totale capaciteit van 7000 MW aanbesteden.