Noordelijke regio wil het verschil maken

Aanbieding SWITCH aan minister Kamp en Ed Nijpels

1 april 2014

Onder de naam ‘SWITCH’ maakten Energy Valley en de vier noordelijke provincies de afgelopen maanden een ambitieuze vertaling van het Energieakkoord. Deze energie-agenda van de toekomst zal richtinggevend zijn voor talloze investeringen in de noordelijke regio. Op woensdag 2 april aanstaande wordt het rapport SWITCH door noordelijke bestuurders overhandigd aan minister Kamp en Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

SWITCH bestaat uit een langjarig programma rond thema's waarmee het noorden écht verschil kan maken. De noordelijke provincies hopen dit verschil te kunnen versterken door bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisatie te stimuleren de handen ineen te slaan. Ook willen zij graag samenwerken met de landelijke overheid, Brussel en andere Europese landen.

De aanbieding van SWITCH vindt 2 april vanaf 15.30 uur plaats in sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag. Jaap Bond, gedeputeerde Noord-Holland en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noord Nederland reikt het eerste exemplaar van SWITCH uit aan de minister.