Antwoorden van Minister Kamp over steun voor windmolens


Op 4 september 2014 beantwoordde Minister Kamp van Economische Zaken Kamervragen over windmolens op land. De Minister constateerde dat de meeste provincies voldoen aan prestatieafspraken die zijn gemaakt. Op korte termijn stuurt Minister Kamp de Kamer de monitor wind op land, welke een actueel overzicht geeft op het gebied van windenergie op land.
Een van de doelen van het Energieakkoord is een realisatie van 14 procent hernieuwbare energieopwekking in 2020 en 16 procent in 2030. Het Interprovinciaal Overleg heeft in het najaar 2013 de processtappen vastgesteld voor de uitvoering van de provinciale taakstelling voor windenergie op land van 6000 MW in 2020.

Lees meer: Beantwoording Kamervragen over steun voor windmolens (PDF)