Belangrijke stap in samenwerking tussen Europese netbeheerders

10 december 2014

Op 5 december brachten EU-lidstaten een positief advies uit over een bindende richtlijn voor vergaande koppeling van elektriciteitsmarkten. Deze richtlijn (CACM-guideline) is tot stand gebracht na een langdurig samenwerkingsproces tussen Europese netbeheerders, toezichthouders, het Agentschap ACER en de Commissie, en na uitgebreide onderhandelingen met lidstaten in het afgelopen jaar. Doel is het beheersbaar houden van het elektriciteitsnet en voorkomen dat dit overvol wordt.
De richtlijn legt de vereiste stappen in het marktkoppelingsproces vast en de rolverdeling daarbij tussen netbeheerders, energiebeurzen, toezichthouders en ministeries. Dit is het eerste belangrijke instrument binnen het Europese codeproces voor elektriciteit en een cruciale stap voorwaarts in de voltooiing van de interne energiemarkt. Volgend voorjaar komt de richtlijn waarschijnlijk uit.
De richtlijn is onderdeel van de afspraak uit het Energieakkoord over een samenwerkingprogramma tussen netbeheerders in Nederland, België en Duitsland.