Vierde vergadering Borgingscommissie Energieakkoord

7 oktober 2014

Op 7 oktober kwamen de ondertekende partijen van het Energieakkoord voor de vierde keer bijeen tijdens de vergadering van de commissie Borging Energieakkoord. Tijdens de vergadering gaven Platform 31, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA), Connekt, en e-Decentraal presentaties over de voortgang van diverse maatregelen. Na de presentaties overhandigden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de Nationale Energieverkenning aan Mark Dierikx, Ed Nijpels en Mariëtte Hamer.

 

Uit de praktijk

Ivo Opstelten van de kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 startte de vergadering met een presentatie over de deal: Stroomversnelling koopwoningen (PPSX, 743 kB). Deze Deal geeft huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet te vernieuwen van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Op 29 september werd de deal in het bijzijn van minister Blok ondertekend door meer dan 100 partijen.

Jaap Warners van de NWEA lichtte de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ toe die begin september door de NWEA, de Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Greenpeace Nederland werd ondertekend. Alleen als draagvlak voor windenergie behouden blijft en groeit, kunnen de doelstellingen in het Energieakkoord voor windenergie worden gerealiseerd.
“Het proces rond windenergie moet voor alle betrokkenen voorspelbaar en betrouwbaar zijn”, bepleitte Warners. “Per situatie moet maatwerk worden geleverd door initiatiefnemers en ontwikkelaars.” Met dit vooruitzicht zullen de betrokken partijen uit de Borgingscommissie de gedragscode jaarlijks gaan evalueren met zicht op de ontwikkeling in de praktijk.

Programmamanager van Connekt, Herman Wagter ging in op de eerste resultaten die zijn behaald bij Green deal: zero emissie stadsdistributie. In deze deal vraagt het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeenten en bedrijfsleven te helpen om te komen tot een Green Deal ‘0-Emissie Stadslogistiek’. Doel van deze Green Deal is schoner goederenvervoer (zo mogelijk zero emissie) in 2050 en minder voertuigen (bundeling op de last miles). Een belangrijke vraag voor de green deal die op basis van de resultaten werd opgeroepen is: ‘Hoe kunnen partijen langjarig, per type transport, een stabiele en nieuwe situatie creëren?’

Ten slotte sprak Hans van der Vlist namens e-Decentraal over decentrale energieopwekking. Van der Vlist deelt zorgen over de postcoderegeling (lokale duurzame opwekking van elektriciteit). Hij roept de voorzitter op zich te buigen over twee vragen:

  1. Kan de voorzitter zijn Invloed uitoefenen bij de Belastingdienst om zodoende zicht te krijgen of de dienst goedkeuring gaat geven aan het teruggeven van de BTW?
  2. Zo niet, wat zijn dan de plannen om de postcoderegeling werkbaar te krijgen?
 

Overhandiging Nationale Energieverkenning

Uit handen van Paul Korting van ECN ontvingen Mark Dierikx, (directeur-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken), Ed Nijpels (voorzitter van de commissie Borging Energieakkoord) en Mariëtte Hamer (voorzitter van de SER) de Nationale Energieverkenning (NEV) 2014. De NEV is dit jaar voor het eerst uitgebracht en wordt elk jaar geactualiseerd.

Mark Dierikx gaf namens de minister van Economische Zaken aan te staan voor de doelen uit het Energieakkoord: “Het is te vroeg om nu al te concluderen dat de doelen niet worden gehaald; het evaluatiemoment is in 2016. Die 100 PJ gaan we echt meemaken.”

Mariëtte Hamer zei extra geïnteresseerd te zijn in de voortgang van het Energieakkoord vanuit haar rol als SER-voorzitter. Zij heeft met Ed Nijpels afgesproken dat hij de mederaadsleden tijdens de raadsvergaderingen op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom het Energieakkoord. Daarnaast zal Hamer zelf ook haar steentje bijdragen: “Overal waar ik kom zal ik de Borgingscommissie Energieakkoord noemen als voorbeeld van hoe het in Nederland moet. Zo veel partijen die niet alleen een akkoord sluiten maar ook uitvoeren.”

Ed Nijpels sprak met de woorden: “De Nationale Energieverkenning is een belangrijk instrument om de voortgang en resultaten van het Energieakkoord voor duurzame groei kwantitatief te volgen. De NEV houdt ons als Borgingscommissie scherp.”

 

De Nationale Energieverkenning

In de NEV schetsen PBL en ECN de stand van zaken in de Nederlandse energiehuishouding en de verwachte ontwikkeling tot 2030. “Onze conclusie is dat de Nederlandse energiehuishouding flink in beweging is. De transitie wordt langzaam aan zichtbaar,” stellen projectcoördinatoren Michiel Hekkenberg van ECN en Martijn Verdonk van PBL in hun presentatie (PDF, 1801 kB). “Op onze website staat hierover een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden” (;Veelgestelde vragen over de Nationale Energieverkenning (ECN) )

Ed Nijpels prees ECN en PBL voor hun werk: “ECN en PBL hebben ons een spiegel voorgehouden met op sommige punten een uitvoeringssignaal. Het is aan ons als Borgingscommissie om dat spiegelbeeld en uitvoeringssignaal van experts te vertalen naar de maatregelen die wij uitvoeren; en onze aandachtspunten waar nodig aan te vullen.” Nijpels deed hiervoor een procesvoorstel (PDF, 272 kB) dat de Borgingscommissie steunde.