Brief 'Een duurzame brandstofvisie met LEF'

25 oktober 2014

De doelstellingen van de mobiliteit- en transportsector zijn noodzakelijk voor duurzame groei. Op 30 juni 2014 is de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM en voorzitter Pieter van Geel van de Mobiliteitstafel van de Borgingscommissie Energieakkoord. Met het oog op de kabinetsreactie op de brandstofvisie informeert Pieter van Geel de staatssecretaris over de opvattingen hierover van de organisaties die pijler 7, Mobiliteit en transport, van het Energieakkoord voor duurzame groei hebben ondertekend.