Dashboard voortgang Energieakkoord gereed

23 april 2014 - De Borgingscommissie Energieakkoord wil geïnteresseerden graag op de hoogte houden van de uitvoering van het Energieakkoord. Hiervoor is een speciaal dashboard ontwikkeld dat sinds 23 april openbaar is. Het dashboard is een grafische weergave van de globale voortgang.

Op het dashboard staat een meter die de afspraken-gestart-meter heet. In de afspraken-gestart-meter is te zien hoeveel en welke afspraken van het Energieakkoord inmiddels worden uitgevoerd. In de wijzers is dit per implementatiedomein te zien.

Verderop in het voortgangstraject komen ook nog een resultaatmeter en een effectmeter in het dashboard te staan. Dit is nu nog niet mogelijk want de meters zijn nog in ontwikkeling. Bij veel afspraken is het ook nog te vroeg om van resultaten van uitvoering te spreken. De borging van het Energieakkoord is een groeimodel.

“We proberen zo transparant mogelijk te zijn”, zegt voorzitter Ed Nijpels. Hij noemt in dat kader ook de Energieakkoord Voortgangsrapportage 2014: “Samen met alle partners werk ik de volledige stand van zaken van de implementatie van het Energieakkoord uit in de Voortgangsrapportage 2014. Die rond ik voor de zomer af”.