Decentrale energie; een enorm potentieel voor werkgelegenheid, innovatie en economische groei

12 november 2014

De opgave uitrol ‘overige decentrale energie’ beslaat slechts enkele pagina’s in het Energieakkoord. Deze paar pagina’s doen niet vermoeden dat het voor de helft bijdraagt aan de totale opgave van het Energieakkoord. De uitwerking van de maatregelen om de uitrol van decentrale energie mogelijk te maken is dan ook een megaklus. Een megaklus die op dit moment onder aanvoering van de Duurzame Energiekoepel in volle uitvoering is.