Deelnemers “tafels” bekend

24 januari 2013

Inmiddels is bekend wie de gesprekken en onderhandelingen voor de vier thema’s van het Energieakkoord gaan voeren.

Per thema is een “overlegtafel” ingericht, waarbinnen de deelnemers hun dialoog voeren. Deze tafels nemen de input uit de werkconferenties, klankbordgroepen en het versnellingsnetwerk NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl mee in hun gesprekken. De deelakkoorden die de overlegtafels opleveren moeten in samenhang uitmonden in het Energieakkoord voor duurzame groei.