Deelnemers Tafels Energieakkoord


Tafel 1: Gebouwde omgeving: energiebesparing en lokale hernieuwbare energieopwekking

Vragen die bij dit thema centraal staan zijn onder meer:

 • Met welke aanpak kunnen overheden, bedrijven, woningcorporaties en burgers een forse extra energiebesparing in de gebouwde omgeving realiseren die bijdraagt aan een lagere energierekening, CO2-reductie en een impuls geeft aan de bouw- en installatiesector? 
 • Hoe kan Nederland lokale energieopwekking en de ontwikkeling van smart cities faciliteren en de positieve energie rond lokale projecten benutten? 
      

Voorzitter:

 • Lodewijk de Waal

Leden:

 • Teun Bokhoven (DE-Koepel/Topsector)
 • Erik te Brake (VNO-NCW en MKB-Nederland)
 • Yde van der Burgh (FNV Bouw)
 • Thijs de la Court (VNG)
 • Jos van Dalen (Min. W&R)
 • Aart Dekkers (Min. EZ)
 • René van Genugten (Aedes)
 • Lot van Hooijdonk (Provinciale Milieufederatie)
 • Marlon Huysmans (De Groene Zaak)
 • André Jurjus (Energie Nederland)
 • Rens Knegt (Netbeheer Nederland)
 • Ton van Korven (LTO-NL)
 • G. Lokhorst (CNV-vakmensen)
 • Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis)
 • Ronald Paping (Woonbond)
 • Maarten van Poelgeest (VNG)
 • Alex Raes (Min. Financiën)
 • Joep Rats (Bouwend Nederland)
 • Titia Siertsema (UNETO-VNI)
 • Hans van der Spek (FME)
 • Hans van der Vlist (E-decentraal)
 • Joke de Vroom (Min. I&M)
 • Ernst Vuyk (Natuur &Milieu)

Secretariaat:

 • Jan-Willem van den Beukel
 • Nikolai Bloem
 • Hans Elzenga
 • Marijke Menkveld
 • David van der Woude