Deelnemers Tafels Energieakkoord


Tafel 2: Industrie, grootschalige energieproductie en ETS

Het Energieakkoord moet voor de komende decennia leiden tot duurzame groei en bijdragen aan een koers richting een internationaal volledig duurzame energievoorziening in 2050. In dat kader zijn voor Thematafel 2 de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe kan het Europese Emissions Trading Systems structureel verbeterd worden, zodat dit een centraal en geloofwaardig instrument wordt voor CO2-reductie in de energiesector, industrie en luchtvaart en tegelijk de mondiale en Europese concurrentiepositie van deze sectoren goed borgt?
 • Wat is er nodig om (naast ETS) in de industrie en agrosectoren extra energiebesparing te realiseren, inspelend op de kansen die er liggen en rekening houdend met de Europese besparingsdoelstellingen en de concurrentiepositie van de te onderscheiden sectoren?
 • Met welke beleidsinstrumenten van de overheid en investeringen van burgers en bedrijven wordt op efficiënte wijze de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2020 gerealiseerd, mede in het licht van de ontwikkelingen na 2020? 
 • Welk beleid is nodig voor het realiseren van een goed investeringsklimaat voor grootschalige energieproductie en ook het verduurzamen daarvan, mede in relatie tot de (Europese) doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid voor 2020 en daarna?

Voorzitter:

 • Ab van der Touw 

Leden:

 • Hans Alders (Energie Nederland)
 • Monique van Eijkelenburg (DE-Koepel)
 • Marten van der Gaag (IPO)
 • Reinier Gerrits (VNCI/VNPI)
 • Frits de Groot (VNO-NCW en MKB Nederland)
 • Hans Grünfeld (VEMW)
 • Diederik de Jong (Min. I&M)
 • Rens Knegt (Netbeheer Nederland)
 • Hans Koning (Min. Financiën)
 • Joop Oude Lohuis (De Groene Zaak)
 • Marina Nolle (CNV Publieke Zaak)
 • Pim de Nijs (CNV Vakcentrale)
 • Margreet Pasman (FNV bondgenoten)
 • Cock Pietersen (FME)
 • Geert Ritsema (Milieudefensie)
 • Alexander de Roo (IPO)
 • Joris Thijssen (Greenpeace)  
 • Rob van der Valk (LTO)
 • Tjalling de Vries (Min. EZ)
 • Ron Wit (Natuur & Milieu)

Secretariaat:

 • Jan Brouwer
 • Michaela Drahos
 • Ton van Dril
 • Elske van Efferink
 • Joske van Gils
 • Robert Koelemeijer (PBL)
 • Rob Weterings