Duiding doorrekening Energieakkoord door Economisch Instituut voor de Bouw

20 september 2013

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) maakte vandaag zijn analyse van het Energieakkoord openbaar. Deze bevat een doorrekening van de in het Energieakkoord beschreven specifieke maatregelen en hangt daarmee direct samen met de eerdere doorrekeningen van PBL en ECN op andere aspecten van het akkoord. De resultaten van EIB waren op hoofdlijnen ook onderdeel van de rapportages van PBL en ECN. 

In het Energieakkoord staat dat het akkoord ten minste 15.000 banen oplevert, bij voorkeur in de eerstkomende jaren. Het EIB heeft, volgend op de doorrekeningen van PBL en ECN, een inschatting gemaakt van de arbeidsmarktconsequenties van de specifieke maatregelen in het akkoord. Volgens deze analyse van het EIB levert het investeringspakket in het akkoord richting 2020 jaarlijks 21.000 arbeidsjaren op. Van deze brutto werkgelegenheidsimpuls blijft netto als gemiddelde schatting 13.000 per jaar over. PBL en ECN hanteerden bandbreedtes in hun analyses van de specifieke maatregelen. EIB laat dergelijke bandbreedtes her en der wel zien, maar rapporteert met zijn cijfers gemiddelden van deze bandbreedtes. 

De doorrekening gaat over de specifieke maatregelen in het akkoord. Hierin is een aantal factoren niet meegenomen. Niet meegenomen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheidseffecten als gevolg van aanvullende maatregelen, zoals circa 22 tot 28 PJ aan besparingspotentieel van sectoren die deze doelen hebben omarmt maar die nog niet als maatregel door PBL en ECN zijn doorgerekend.

De partijen hebben zich verbonden aan het bereiken van de doelstellingen van het akkoord. Mocht de realisatie in de komende jaren achterblijven bij het beoogde resultaat dan zullen zij via de op te zetten borgingscommissie aanvullende maatregelen vaststellen.