Draijer en Nijpels ontvangen Economische Radar voor Duurzame Energie

7 november 2013 - SER-voorzitter Wiebe Draijer en voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord Ed Nijpels hebben vanmiddag tijdens het Deltacongres in Utrecht de Economische Radar voor Duurzame Energie 2013 in ontvangst genomen. In deze publicatie van het CBS staan cijfers over werkgelegenheid, productie, export, import en toegevoegde waarden van de duurzame energiesector.

De Borgingscommissie gaat de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord monitoren.
Goede statistische informatie is hierbij cruciaal, aldus Nijpels, om de effecten van het akkoord goed te kunnen meten en daarop te kunnen sturen.
Draijer wees in dit kader op de ambitie van het Energieakkoord om tot de Top 10 van de Global Cleantech Innovation Index door te dringen. Nederland staat nu nog op de 14e plaats. Ook ambieert het Energieakkoord een verviervoudiging van de omzet ten opzichte van 2010.