Oproep: pilotprojecten Energie Prestatie Keuring

26 mei 2014

De Rijksoverheid zoekt naar het ultieme Energie Prestatie Keuring systeem (EPK) voor bedrijven en vastgoedpartijen. Een EPK stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in hun bedrijfspand. Daarom vraagt het Rijk adviseurs, installateurs en ondernemers een pilot aan te leveren. Het Rijk voert het EPK uit als onderdeel van het Energieakkoord.