Energieakkoord en actuele Energiewetgeving

8 februari 2013

Er lopen diverse initiatieven om duurzame groei te stimuleren. Zo is het ministerie van Economische Zaken (EZ) bezig met een aantal energiewetswijzigingen en werkt de SER aan het Energieakkoord. Deze activiteiten lopen deels parallel. Desgevraagd geeft het ministerie van Economische Zaken aan de SER het volgende aan.

  • De wetswijzigingen zijn nu belangrijk, om op het pad naar de, door het kabinet gevraagde, zestien procent duurzame energie geen vertraging op te lopen en voor de burger een mogelijk belastingvoordeel per 1 januari 2014 te behalen.
  • De rijksoverheid en de SER zijn in constructief overleg over het Energieakkoord. Lokale duurzame energieopwekking is daarbij een kernthema.
  • Er ligt een wetsvoorstel in de Tweede Kamer waarmee een aantal wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld het schrappen van de bovengrens van 5000 kWh voor het terugleveren van energie (salderen). Deze maatregel maakt het voor huishoudens mogelijk om onbeperkt te salderen.
  • Verder is er een groot wetgevingstraject dat STROOM heet (het betreft hier de Elektriciteits- en Gaswet). Hiermee wordt de hele wet- en regelgeving op energiegebied op de schop genomen om ondermeer de energietransitie beter te faciliteren. Relevante onderdelen uit het SER-traject qua wet- en regelgeving wordt hierin meegenomen. Een brief over de herziening van de wetgeving gaan medio 2013 naar de Tweede Kamer.
  • In verband met een gewenst belastingvoordeel per 1 januari 2014 werkt EZ, parallel aan het Energieakkoord traject, aan een visie op lokale energieopwekking. Essentie is dat lokale duurzame energieopwekking een belastingvoordeel krijgt en dat er een experimenteerregeling voor lokale energieopwekking komt. Eind vorig 2012 en begin dit jaar heeft EZ hierover marktpartijen én de SER geconsulteerd. Met het Energieakkoord kan de visie voor lokale duurzame energie verder worden doorontwikkeld. Wachten op het SER Energieakkoord zou dus leiden tot een jaar uitstel. De visie op lokale energieopwekking is einde van het eerste kwartaal 2013 klaar.