Online cursus energiebewust ondernemen biedt inzicht en kansen

7 november 2014

400 deelnemers schreven zich reeds in voor de gratis online cursus energiebewust ondernemen. Binnen vier uur leren cursisten van Nederlandse topexperts hoe ze energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. De cursus draagt hierdoor bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Energiebesparing en duurzame opwekking

De online cursus is samengesteld met bijdragen van onder andere MKB Nederland, MVO Nederland en de TU Delft. Deelnemers krijgen een stappenplan en tips aangereikt om op energie en brandstofverbruik te besparen. Ook is er inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

MOOC als cursusvorm

De cursus heeft de vorm van een MOOC (een Massive Open Online Course). Het is de eerste MOOC in Nederland die specifiek ingaat op duurzamer ondernemen. De opzet van de cursus is zelfstudie met filmpjes en individuele opdrachten. Middels een discussieforum kunnen ondernemers ervaringen uitwisselen met andere cursisten en elkaar indien nodig verder helpen.

Deelnemers en reacties

De deelnemers komen uit allerlei soorten branches. Van horeca tot bouw en van onderwijsinstellingen tot adviesorganisaties. De cursus brengt ondernemers tot inzicht en zet ze aan tot concrete actie. De tips voor zuiniger rijden en duurzaam bouwen vinden bijvoorbeeld gretig aftrek. Maar ook de zonnepaneel- en CO2-calculator worden volop benut.

Ondernemers kunnen nog tot 15 december deelnemen aan deze gratis online cursus energiebewust ondernemen.