Factchecker energie


Een andere kijk op het Energieakkoord

Over duurzame energie worden soms verhitte discussies gevoerd, die bovendien niet altijd op feiten zijn gebaseerd. Daarom lanceert de SER een online Factchecker Energieakkoord met objectieve informatie voor burgers en bedrijven.

De antwoorden worden geformuleerd door onafhankelijke wetenschappers, die niet betrokken zijn bij het Energieakkoord.
Voor de volledige werkwijze rondom de totstandkoming van de factchecker klik hier. Na publicatie wordt de factchecker niet geactualiseerd; de factchecker is daardoor tijdgebonden.