Werkconferentie Financieringsvraagstukken - 15 maart 2013 - Programma

Op de werkconferentie Financieringsvraagstukken stond de financiering van de ambities van het Energieakkoord centraal. Om deze ambities te bereiken moeten burgers, bedrijven, overheidsinstellingen en netbeheerders de komende decennia vele tientallen miljarden euro’s investeren in energiebesparing, energieopwekking en de energie-infrastructuur. Ook is er behoefte aan investeringen in innovatietrajecten die voor het Nederlandse bedrijfsleven volop kansen bieden op de groeiende mondiale markten voor schone energietechnologieën. Veel van die investeringen verdienen zichzelf weer terug en leveren ook aanzienlijke niet-financiële baten op. Maar hier geldt het bekende oude spreekwoord: "De cost gaet voor de baet uyt". Tot dusverre bleven investeringen achter.
Deze bijeenkomst verkende de financieringsproblematiek van de verschillende aspecten van het Energieakkoord voor duurzame groei met als centrale vraag: Welke afspraken moet het akkoord bevatten om financieringsvraag en financieringsaanbod goed op elkaar af te stemmen?

Naast een plenair deel waarin de financieringsruimte werd belicht vanuit verschillende perspectieven: burgers, banken, pensioenfondsen en overheid waren er ook deelsessies met de volgende onderwerpen:

  • decentrale hernieuwbare energieopwekking; 
  • energiebesparing in commercieel en maatschappelijk vastgoed;
  • energiebesparing bij eigenaars / bewoners; 
  • grootschalige demoprojecten; 
  • doorgroei van innovatieve (MKB-)bedrijven in de energietransitie; 
  •  grootschalige en hernieuwbare energieopwekking.