Bijeenkomst over het Groenboek Klimaat- en energiebeleid 2030 en wijziging Energiewetgeving

Op 5 april organiseerden de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu een bijeenkomst voor de deelnemers aan de overlegtafels. Twee onderwerpen stonden centraal: het Groenboek over het klimaat- en energiebeleid voor 2030 (PDF, 185 kB)     en de aanpassing van de Gas- en Elektriciteitswet in een in een integrale Energiewet.

Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezigen geïnformeerd over de agenda van de Europese Commissie en het Europese krachtenveld. Ook werden enkele studies gepresenteerd die ter voorbereiding op de Europese discussie zijn uitgevoerd in opdracht van de ministeries van EZ en I&M.

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van het EZ-project STROOM (PDF, 382 kb). Dit project beoogt te komen tot de stroomlijning, optimalisering en modernisering van de energiewetgeving. De aanwezigen werden geïnformeerd over de aanpak, inhoud en planning van dit project en de samenhang met het SER Energieakkoord. Diverse deelnemers gebruikten de gelegenheid om ideeën aan te dragen.