HCA 2020: nadrukkelijk investeren in mensen

27 oktober 2014

De energiesector heeft goed opgeleide mensen nodig om de ambities uit het Energieakkoord goed in te vullen. Er komen in de sector 15.000 extra banen bij. Dat betekent dat investeren in studenten, in opleidingen en van werk-naar-werk trajecten nodig is zodat er arbeidspotentieel is én blijft.

In de Human Capital Agenda 2020 Topsector Energie hebben alle TKI’s gezamenlijk een Actieagenda 2014 -2017 opgesteld.