Ideeën young professionals voor Energieakkoord

4 april 2013

Zo’n honderd jongeren en young professionals formuleerden tijdens vier themabijeenkomsten in maart ideeën voor het Energieakkoord. De thema’s van deze bijeenkomsten waren gekoppeld aan de thema’s van de overlegtafels. De resultaten van de bijeenkomsten worden aan de overlegtafels aangeboden.

De energie tijdens de bijeenkomsten was hoog. Gedreven jongeren en young professionals gingen na een korte introductie meteen in groepjes aan de slag. Het doel was om zowel uitvoerbare oplossingen te genereren op het gebied van systeemverandering als oplossingen die morgen al toe te passen zijn. Aan het einde van de bijeenkomst discussieerden de deelnemers enthousiast over de oplossingen die per groep werden gepresenteerd. Vooral de diverse opvattingen maakten de discussie zeer dynamisch.

Resultaten per bijeenkomst
De resultaten per themabijeenkomst zijn in sheets samengevat: 

Meer informatie
Op zoek naar meer informatie over de rol van young professionals in het Energieakkoord van de SER? Wil je een actie of oplossing delen? Ga dan naar de website: http://jongnederland.krijgtnieuweenergie.nl/.

Rol young professionals in Energieakkoord
De SER hecht veel waarde aan de input van jongeren en young professionals in het Energieakkoord voor duurzame groei. Om draagvlak te creëren en het Energieakkoord toekomstbestendig te maken, is het van belang dat volgende generaties aansluiting vinden bij het resultaat. Zij zijn immers de burgers, consumenten, CEO’s, beleidsmakers en beslissers van de toekomst. Bovendien kunnen jongeren veel bijdragen aan nieuwe innovatieve oplossingen die passen in de tijdgeest van de huidige en toekomstige generaties.