Internetconsultatie Wet windenergie op zee

7 april 2014

Sinds half maart is de internetconsultatie Wet windenergie op zee van start. Het wetsvoorstel maakt de opschaling van windenergie op zee mogelijk en introduceert een instrument genaamd ‘kavelbesluit’. Niet in de wet zelf maar pas in het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gerealiseerd mag worden. Een vergunning bepaalt wie het windpark mag realiseren. Wilt u een reactie geven op dit voorstel? Dat kan via deze webpagina. Daar leest u ook meer over het wetsvoorstel.