Interprovinciale Samenwerking energietransitie en duurzame economie van start

7 april 2014

De provincies gaan intensief samenwerken in de realisatie van een duurzame economie. In 2013 hebben provincies zich gecommitteerd aan twee belangrijke overeenkomsten: de 'wind op land' prestatieafspraak met het rijk en het Energieakkoord. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten zijn de provincies nu, onder de naam 'IPS2E', een overkoepelende samenwerkingsvorm aangegaan. “Het nieuwe samenwerkingsverband levert efficiency en effectiviteitsvoordelen op en versterkt de provinciale inzet voor de duurzame regionale economie” stelt IPO-bestuurder Theo Rietkerk.