Isolatie van 300.000 woningen per jaar leidt tot halvering CO2-uitstoot huishoudens in 2050

14 februari 2014

Wanneer er de komende twee decennia jaarlijks 300.000 woningen gerenoveerd worden met energiebesparende maatregelen zal de CO² die huishoudens aan warmte uitstoten in 2050 met de helft verminderen. Deze besparing is al mogelijk met de huidige technieken. Bovendien levert het huiseigenaren ook een financieel voordeel op. De kosten van isolatie en andere maatregelen zijn lager dan het bedrag dat aan aardgas wordt uitgespaard.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in het vandaag verschenen rapport Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050. Investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening.