Kleur uw Gemeente Groen gelanceerd

26 september 2014

Op 25 september heeft Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord het officiële startschot gegeven voor ‘Kleur uw Gemeente Groen. Het programma ondersteunt gemeenten en regio’s om de uitrol van energiebesparing te versnellen en te verankeren. “De praktijk rond energiebesparing van de laatste jaren is fragmentarisch en ad hoc”, aldus Alex Ouwehand, namens de Natuur en Milieufederaties. “Met deze energieke coalitie zorgen we voor een consistente en constructieve aanpak, gebaseerd op uitgebreide ervaring.”

Kleur uw Gemeente Groen (KuGG) sluit aan bij het Energieakkoord en is een landelijk samenwerkingsverband voor het stimuleren van energiebesparing in de bestaande bouw. Verschillende maatschappelijke- en brancheorganisaties hebben hiervoor de handen ineen geslagen met als doel: het kansrijke aanpakken van bestaande woningen en gebouwen om verduurzaming te ontwikkelen. Het programma is gericht op woningeigenaren, huurders en woningcorporaties en bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed. Ouwehand: “ Er zijn veel projecten met weinig continuïteit en samenhang. We beginnen vaak weer opnieuw en herhalen fouten. Energiebesparing is juist een zaak van lange adem, en vergt consistent en consequent werken. Samenwerken in de juiste samenhang, binnen een structureel en continu leerproces. Daar geeft Kleur uw Gemeente Groen invulling aan.”

Aan de slag

Kleur uw Gemeente Groen werkt met diverse regioteams opgezet met medewerkers van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Energieke Regio en de Natuur- en Milieufederaties. Deze teams benaderen de gemeenten voor het programma. Tegelijkertijd worden ondernemers uit de regio geïnformeerd en gebouweigenaren die energie willen besparen worden op het spoor van aangesloten ondernemers gezet.“Wij brengen de kennis, expertise en marktkracht van de coalitie in, brengen installateurs, bouwers en het maatschappelijk middenveld aan tafel en bundelen de vraag naar energiebesparing waardoor aanbodconsortia opgezet kunnen worden. En kunnen we de uitvoering kwalitatief en organisatorisch borgen”, aldus Ouwehand.

21 miljard omzet

Met het ondersteuningsprogramma verwacht Ouwehand veel animo te participeren vanuit het bedrijfsleven:
"Er is in Nederland nog heel veel te doen op het gebied van energiebesparing, maar het is wel de kunst om dat goed te organiseren en aan te boren. Het potentieel is er: 3,2 miljoen woningen in Nederland zitten op energielabel C of lager. Je kunt je er natuurlijk helemaal rijk aan rekenen, maar als je stelt dat de gemiddelde investering voor na-isolatie van een woning ongeveer 7.000 euro bedraagt, dan heb je het op het bestand van drie miljoen woningen over een potentiële markt van euro 21 miljard omzet. Daar komt de markt voor bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed nog bij.”

Initiatiefnemers

Kleur uw gemeente groen is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Rabobank, de Natuur- en Milieufederaties, Meer Met Minder, Energieke Regio, Bouwgarant en de Duurzame Energie Koepel. Deze maatschappelijke- en brancheorganisatie proberen in samenwerking met gemeenten en regio’s het ondersteuningsprogramma tot een succes te maken.