LEF-sessies mobiliteit en transport

8 maart 2013

Een enthousiaste groep vertegenwoordigers (ppsx, 807 KB) van de mobiliteits- en transportsector kwam op 8 maart 2013 in het LEF Future Center in Utrecht bijeen om input te leveren voor de thematafel Mobiliteit en Transport van het Energieakkoord. Zowel ondernemers als belangenvertegenwoordigers en wetenschappers gaven acte de presence.

De bijeenkomst bestond uit drie sessies:

I. Slimmer en ander mobiliteitsgedrag (ppsx, 1084 KB) 
II. Brandstof- en voertuigtechnologie (ppsx, 1743 KB)
III. Efficiëntere logistiek (ppsx, 1657 KB)

Elke sessie startte met een presentatie van een expert: Bert van Wee (sessie I), Jan Ros (sessie II) en Huib van Essen (sessie III). De drie presentaties gaven een overzicht van relevante kennis over elk van de onderwerpen. Hierna ontstond een levendige brainstorm over allerlei ideeën.

Bijzonder was dat de deelnemers niet alleen input gaven voor het Energieakkoord maar met elkaar ook afspraken maakten over initiatieven die ze samen willen nemen. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een multimodale reisplanner. De planner geeft aan welke reis het snelst en het meest duurzaam is en welke verschillende vervoersmiddelen hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook zijn er plannen voor een proeftuin met een volledig geëlektrificeerde binnenstad.