Kabinet kiest locaties windenergie op zee

29 september 2014

Op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het kabinet ingestemd met de ontwikkeling van drie windparkgebieden op zee. Met deze keuze wordt het doel uit het Energieakkoord om meer windenergie op te wekken, zo goedkoop en zo snel mogelijk gehaald.

‘We willen in Nederland meer duurzame energie, maar dat willen we wel zo goedkoop mogelijk doen. Met dit plan kunnen windmolens op zee gebouwd worden tegen zo laag mogelijke kosten voor burgers’, aldus minister Kamp.

In het Energieakkoord is afgesproken dat er 3450 MW extra energie in 2020 wordt opgewekt door windmolens op zee te plaatsen. In 2015 wordt in het dorp Borssele gestart met het bouwen van het eerste windpark. Vanaf 2017 worden de windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust ontwikkeld. In plaats van meerdere kleinere windparken op zee, kiest het kabinet voor slechts een beperkt aantal grotere windparken. Dat is goedkoper en levert minder horizonvervuiling op.

Lees meer: